Pročitajte nešto više o nama

PENI-YARD je agencija za geodetske aktivnosti koja posluje na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Agencija raspolaže stručnim osobljem koje predstavlja spoj iskustva i mladosti, kao i najsavremenijom geodetskom opremom i softverskim aplikacijama. Agencija i osoblje su licencirani u skladu sa zakonom i važećim propisima, te su osposobljeni za rešavanje i najsloženijih zadataka iz oblasti geodezije. Praćenje novih tehnologija i primena istih, jedan je od prioriteta naše agencije. Korisnicima naših usluga garantujemo kvalitetan ,efikasan rad,kao i u svakom momentu pravu ,pouzdanu informaciju.
MATICNI BROJ: 63968897
PIB: 109152681

ETAŽIRANJE OBJEKATA

Etažiranje je postupak merenja neto površine (unutrašnjeg gabarita) strana ili neke druge samostalne prostorije (poslovni prostor, garaža).
Moguće je etažirati porodične zgrade sa 2 ili više etažne jedinice, kao i stambene zgrade sa nekoliko desetina, pa i stotina etažnih jedinica.

Katastar nepokretnosti i vodova

Geodetski snimak (za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole). Snimanje podzemnih vodova, ucrtavanje i uknjižba u katastru vodova

Omeđavanje

Obnova granica parcela Interna deoba – uređenje načina korišćenja (kada ne postoji mogućnost deobe parcela) Identifikacija parcela na terenu, katastarskom planu i aviosnimku

Formiranje građevinskih parcela

Obeležavanje građevinske parcele, građevinske linije i regulacione linije. Snimanje temelja objekta (kontrola temelja - potvrda da je temelj postavljen na građevinsku liniju

Izrada geodetskih planova

Podloga za potrebe projektovanja izgradnje i parcelacije. Izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja izgradnje i parcelacije. Izrada situacionih planova za različite potrebe

Inženjerska geodezija

Trasiranje (iskolčavanje trasa) saobraćajnica i vodova. Računanje kubatura iskopa i nasipa. Obeležavanje objekata – iskolčavanje temelja. Nivelacija terena (obeležavanje profila, osovina i visinskih kota)

Konsultantske usluge

Vezane za uređenje međa, izgradnju objekata, legalizaciju bespravne gradnje, katastar nepokretnosti, identifikaciju katastarskih parcela, utvrđivanje vlasništva na parcelama, utvrđivanje geneze promena stanja i vlasništva na parcelama, provera da li je izgradnja dozvoljena itd.

Detekcija podzemnih instalacija

Vrši se za potrebe investitora, kao i za održavanje premera katastra vodova. Određivanje pozicije i dubine zakopanih instalacija vrsi se najsavremenijim elektromagnetnim lokatorom Radiodetection RD8000

Snimanje unutrašnje strukture cevi

Usluge snimanja i ispitivanja unutrašnjih spojeva, naprslina i kvarova. Preventivno, dijagnostičko i kontrolno snimanje sa dostavom podataka na CD ili USB.

Bulevar Company

Pratimo i uspesno sarađujemo sa firmom Bulevar Company,koja je jedna od najuspesnih i najkvalitetnih u oblasti građevinarstva. Izvođenje kanalizacija,toplovoda,vodovoda,vrelovoda kao i raznih objekata samo je deo asortimana kojima se bavi ova firma....

Poseti Sajt

Geodetski instrumenti i oprema

  • Sistem za merenje dužina i uglova najnovije generacije: Trimble M3 2015 (tačnost merenja ugla od 2" i 5", dok je tačnost merenja dužine od 2 + 2 ppm i 3 + 2 ppm).

  • Digitalni nivelir Leica Sprinter 250M (tačnost određivanja visinske razlike 1 mm/km).

  • Automatski nivelir DSZ3-32X, (tačnost određivanja visinske razlike 2 mm/km).

  • Elektromagnetni lokator za detekciju objekata podzemne infrastrukture (cevi i kablova), Radiodetection RD8000.

  • Kompletan sistem za snimanje i ispitivanje svih vrsta cevnih sistema, pronalaženje kvarova, naprslina i rupa, Pearpoint P350 Flexitrax.

  • Najsavremeniji laserski uređaj za merenje dužina Bosch Professional GLM 100 c.

  • Dva terenska vozila marke Opel Meriva.

  • Sav prateći pribor neophodan za kompletna terenska merenja kao i obradu podataka u kancelariji.

Pošaljite nam poruku

Budite u kontaktu sa nama.

Saradnju možemo ostvariti putem telefona, e-maila ili Vašim ličnim dolaskom u našu agenciju.